COMPLEMENTS DE NETEJA I MAQUINÀRIA

Distribuïm els articles necessaris per a una eficaç neteja de tot tipus.

Complements de neteja específics per cada treball a realitzar permetent que el resultat sigui òptim.

Ampli ventall de carros de neteja multifuncional amb diferents variacions segons les necessitats del client.

Baieta suau

Baieta microfibra

Baieta reixeta

Rotllo baieta industrial

Drap cristall

Fregall fibra verda

Rotllo fibra verda

Pedra tosca "pómez"

Fregall + esponja

Fregall inox

Fregall uninox

Escombra - Motxo de cotó

Motxo microfibra - Motxo tires

Escombreta W.C. - Neteja vidres inox

Recanvis bastidors i Mopa

Disponible en mides 45 - 75 i 100

Pal alumini mopa

Pal metall pintat

Cubell + escorredor

Recollidor amb pal i regleta

Carros de neteja professionals

Multifuncionals i accessoris segons demanda